Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids lezen. In de schoolgids staat de belangrijkste informatie over de school.

Schoolplan

Het schoolplan is een plan dat iedere school schrijft voor 4 schooljaren. De doelen staan in hoofdlijnen beschreven. De uitwerking hiervan wordt beschreven in het jaarplan. Het schoolplan is geschreven voor 2019-2023.

Jaarplan

Het jaarplan wordt jaarlijks opgesteld en geëvalueerd. In het jaarplan kunt u lezen waar we ons dit schooljaar op richten.

Jaarplan schooljaar 2022-2023 Honesch

Overige schooldocumenten:

Aanvraagformulier verlof

D3-21-Beleid-Informatievoorziening-aan-gescheiden-ouders

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Veiligheidsbeleid Honesch

Pestprotocol

SOP schooljaar 2022-2023