Donderdag 2 februari 2017 is onze school door het auditteam bezocht. De leden van het auditteam hebben een klassenbezoek afgelegd in alle groepen, alle schooldocumenten bekeken, de opbrengsten van de school besproken en afzonderlijke gesprekken gevoerd met leerkrachten, leerlingen, ouders, de intern begeleider en de directeur. Aan het eind van de middag heeft het auditteam haar eerste bevindingen aan het team gepresenteerd. Het auditteam beoordeelde onze school als positief. Zij zagen veel krachtige punten; rust en structuur, breed leerstofaanbod, krachtig pedagogisch klimaat, veel aandacht voor sociale vaardigheden, moderne leermiddelen, denken vanuit kansen, elk kind wordt gezien, verwachte ontwikkeling van leerlingen zijn goed in beeld, leerling zijn sterk in zelfstandig werken, leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen, veel samenwerkend leren door leerlingen en werken vanuit interactieve werkvormen.

BAS school:

Bij BAS (Bouwen aan Adaptief Onderwijs) houden we rekening met de verschillen die er bestaan tussen kinderen. Binnen het leerproces houden we drie belangrijke behoeften goed in de gaten: 1. Behoefte aan relatie: er bij willen horen, meetellen 2. Behoefte aan competentie: iets kunnen, in jezelf geloven 3. Behoefte aan autonomie: zelfstandig zijn, je eigen handelen kunnen reguleren

Deze drie basisbehoeften van adaptief onderwijs bepalen in onze ogen succesvol leren. Leerkrachten laten de leerlingen ervaren dat ze er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het steeds beter alleen/zelf kunnen. Dat betekent zorgen voor: voldoende uitdaging – ondersteuning op benodigde momenten – vertrouwen in kinderen. 

Beweeg Wijs start sinds oktober 2017Afbeeldingsresultaat voor beweeg wijs

Bewegen is natuurlijk gezond, maar bovenal leren de kinderen door bewegen een heleboel. Ze gaan zich beter bewegen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren beter te spelen (alleen, naast/met of tegen elkaar). Beweeg Wijs werkt vanuit een integrale aanpak, het kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Dat gaat stap voor stap waarbij het team in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen tot pleincoach. Het team gaat aan de slag met Beweeg Wijs en maakt onderweg keuzes, het schoolplein wordt ontwikkelingsgericht gezoneerd en ingericht. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat hierbij centraal! Onze bijzonder mooie ligging wordt hierbij niet vergeten, we gaan gebruik maken van de ruimte en natuur om ons heen. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Kijkt u maar eens op https://www.facebook.com/beweegwijs/ daar krijgt u een eerste indruk. Op dinsdag worden de kinderen begeleid door Guido van Beweeg Wijs, iedere week leren ze nieuwe spellen die daarna zelfstandig gespeeld kunnen worden.