Basisschool Honesch kent een actieve ouderraad. Zij behartigt de belangen van de kinderen en verzorgt de ouderfinanciën. De ouderraad werd in december 2005 omgezet in de ’Oudervereniging Basisschool Honesch’. Alle ouders worden lid van deze vereniging, zodra zij  hun kind  aanmelden als leerling van de school. Als de kinderen van school gaan, wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

De ouderraad bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar. Twee teamleden zijn daarbij aanwezig.

De ouderraad is een instelling die de belangen van de ouders behartigt bij de MR en schoolleiding. Het doel is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.De ouderraad is, net als de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Wat zijn taken van de OR? De OR organiseert activiteiten en helpt het team mee met bijzondere gebeurtenissen en feesten.