De meeste leerlingen doorlopen hun basisschooltijd zonder noemenswaardige problemen. Soms is dit echter niet zo. In dat geval overleggen school en ouders, volgens de stappen van het handelingsgericht werken, samen wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt. Dit noemen we de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig. In dat geval kan een leerling besproken worden in het (school) ondersteuningsteam. In het schoolondersteuningsprofiel zijn zowel de basisondersteuning als de extra mogelijkheden die de school kan bieden, beschreven.

Het schoolondersteuningsprofiel kunt u op de website van onze school vinden. Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert. Wanneer die situatie zich voordoet kunnen scholen in overleg met ouders besluiten om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Die aanvraag wordt gedaan bij de Commissie voor Arrangementen, de CvA. De scholen zijn voor passend onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor de scholen in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente geldt dat dat zij horen bij het Samenwerkingsverband 23.02, subregio Plein Midden Twente. https://www.swv2302.nl/