De verschillende torens die wij op school gebruiken stimuleren het creatieve denken en doen. De torens zijn spannend, uitdagend en leerzaam. Door de torens in te zetten werken de leerlingen aan de volgende vaardigheden:

⦁ Zelfstandig samenwerken in kleine groepjes
⦁ Kritisch en probleemoplossend denken
⦁ Creatief denken en handelen
⦁ Sociale en culturele vaardigheden
⦁ Reflecteren, communiceren en presenteren
⦁ ICT vaardigheden
⦁ Onderzoekend & Ontwerpend leren