Op deze pagina geven we u een inkijkje in groep 1/2. We willen een veilige, uitnodigende en uitdagende speel- en leeromgeving scheppen, waardoor ieder kind in staat wordt gesteld zich optimaal te ontwikkelen. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en proberen ze door stimulering en activering een stapje verder te brengen. Daarbij bieden we ze lesstof aan die zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen belevingswereld, leeftijd en ontwikkelingsniveau.