“Als je gelooft in jezelf is veel mogelijk.”

Missie
Basisschool Honesch is een buitengewone leerplek in het groen waar de leerlingen leren, bewegen en zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Met uitdagingen die bij ze passen.

Visie
Onze omgeving verandert steeds sneller. Naast de digitalisering waar onze leerlingen elke dag mee te maken hebben, vinden wij het belangrijk dat wij een veilige, rustige plek kunnen bieden. Leren ontstaat in relatie met en tot elkaar. Samen in een vertrouwelijke omgeving optimaal kunnen groeien en iedere keer weer kansen bieden om het beste uit ieder kind te halen.

Onze unieke kracht
Basisschool Honesch is een school waar jong en oud samen spelen en leren.

Dankzij de korte lijnen is er een heldere pedagogische, didactische en opvoedkundige doorgaande lijn zichtbaar op school, dit zorgt voor een prettig sociaal emotioneel klimaat. Wij zijn, als school in het buitengebied: Buitengewoon Honesch!