De Jeugdgezondsheidszorg (JGZ) is een onderdeel van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De schoolarts en schoolverpleegkundige onderzoeken de kinderen gedurende  hun basisschoolperiode twee keer:in groep 2 en in groep 7.

Constateren zij belemmeringen of aandachtspunten op lichamelijk, sociaal, of emotioneel  gebied, dan kan de JGZ  kinderen doorverwijzen voor nadere behandeling. Er is regelmatig contact tussen de IB-er  van de school en de schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.

Ook ouders kunnen initiatief  nemen en een afspraak maken.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
M.H.Tromplaan 47,
Enschede,
Tel: (053)4876868