Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Creatief & Techniek

Ook creatieve vorming  krijgt op basisschool Honesch nadrukkelijk aandacht. Creatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een kind. Een kind kan zo zijn gevoelens kwijt. Creatief bezig zijn is een ideale bezigheid om je boosheid of blijdschap te uiten. Fantasie hangt nauw samen met creativiteit.  Wij proberen de creatieve vaardigheden van de leerlingen en hun fantasie  te stimuleren. Hiervoor zijn allerlei soorten materialen op school aanwezig. Voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek gebruikt de school o.a. de methode ‘Moet je doen!’ De lessen in deze vakken vinden meestal plaats in de eigen groep en zorgen voor de nodige afwisseling in het weekprogramma. Daarnaast zijn er de technieklessen. In de hal van onze school staan drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten, in de vorm van een kasteel.

Met  financiële hulp van de Ouderraad heeft de school Techniektorens aangeschaft.

Met De Techniek Torens voldoen we  aan de kerndoelen voor techniek. Alle domeinen en thema’s (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc.) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel “zelf doen” voor de kinderen.

De Techniek Torens: kerndoelendekkende technieklessen, doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8;

  • totaal 80 technieklessen;
  • alle lesbrieven en leskisten zitten erbij;
  • zelfstandig werken in groepjes;
  • leerkrachten zien  in een oogopslag wat de les inhoudt
  • dus weinig voorbereidingstijd
  • inpasbaar in het BAS onderwijs van de Honesch
  • 3 verrijdbare gekleurde torens;
  • De kinderen ontdekken techniek met hoofd, hart én handen

Naast onze techniektorens beschikken we sinds kort ook over een doorlopende leerlijn voor wetenschap&techniek. Deze leerlijn bestaat uit verschillende sets geschikt voor zelfstandig werken. De opbouw is dat er 4 onderzoeksactiviteiten zijn om kennis van technische begrippen te leren om dan via een ontwerpvraag deze kennis toe te passen bij de ontwerpopdracht. De leerlijn “Creatieve wereld” bestaat uit 4 verschillende sets voor de onderbouw. De thema’s zijn: Wonderlijke wereld, Kleine artiest, Attractiepark en Plezier met kubus. De leerlijn voor de midden en bovenbouw “Wetenschappelijk experiment” bestaat uit 10 verschillende sets: Kracht & eenvoudige machines, Beweging & mechaniek, Elektriciteit & stroomkring, Elektromagnetisme & motor, Gas & pneumatiek, Windenergie, Lichtenergie & zonne-energie, Vloeistof& hydraulica, Chemische reactie batterij en optische apparaten. De leerlijn voor de bovenbouw “Technologie ontdekken” bestaat uit 3 verschillende sets: Robot & remote control, Gyroscoop en Programmeerbare machines.