Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Schooltijden

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het continurooster.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur. De kinderen spelen van 12.00 tot 12.30 uur buiten.
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Alle leerlingen gaan 5 minuten voor schooltijd naar binnen, zodat we op tijd kunnen beginnen met onze lessen.

De ouders van de leerlingen van groep 3 en hoger gaan niet meer mee naar binnen, tenzij men een belangrijke mededeling voor de leerkracht heeft. De kinderen van groep 2 gaan na Pasen ook zelfstandig naar binnen.

Pleinwacht wordt door ouders samen met de leerkrachten gedaan. Hiervoor wordt op dit moment geen financiële bijdrage gevraagd.