Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Medezeggenschapsraad

MR
De Medezeggenschapsraad van basisschool Honesch bestaat uit 4 personen. De oudergeleding bestaat uit Jeroen Busschers en Rik Visschedijk. De personeelsgeleding bestaat uit Rini Kolenbrander en Roel van der Wal. De algemene taak van de medezeggenschapsraad is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve en efficiënte school-organisatie.  De MR bestaat uit een personeelsgelding en een oudergeleding. De leden van de personeelsgeleding worden door het personeel gekozen, de leden van de leden van de oudergelding door ouders/verzorgers.

Concreet betekent dit dat de MR: Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt. Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school. Ze bespreekt alle onderwerpen die de school betreffen. Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. Daarnaast waakt de MR tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling en draagt bij aan veiligheid, gezondheid en welzijn.

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail