Ouders kiezen bewust voor de Honesch!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op elk gewenst moment bent u als ouders welkom om informatie te vragen over onze school. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met Roel van der Wal. Dit kan telefonisch (053-5721548) of per mail r.vanderwal@keender.nl of directie@honesch.nl.

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan
De basisschool wil graag vroegtijdig geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat zij in het komende schooljaar kan verwachten. Met deze gegevens kan de school haar beleid voor de toekomst ontwikkelen. De financiering van het basisonderwijs is afhankelijk van het aantal leerlingen. Mocht een school bijvoorbeeld veel cq. weinig aanmeldingen krijgen, zal dit direct van invloed zijn op het toekomstig beleid van de school. Te denken valt hierbij aan de groepsgrootte, personeelsbeleid en ruimte in de school. Daarom worden ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar en 1 oktober daarop volgend 4 jaar oud worden eind januari door de gemeente aangeschreven. Om het één en ander te stroomlijnen is er in de gemeente Haaksbergen een week gepland waarop gevraagd wordt je kind aan te melden. Elk schooljaar is er een open dag in februari waar wij de school laten zien en uitleggen wat wij doen.

Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen
Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bv. door verhuizing) voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Haaksbergen, dan geldt hiervoor de zgn. BAO-BAO regeling. In deze regeling is afgesproken hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met deze eventuele wisseling. Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Aanmelden van leerlingen vanuit een verhuizing
In principe zijn deze leerlingen van harte welkom. Een gesprek dient als basis om samen te bekijken of basisschool Honesch de juiste school is voor het kind.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars, vorige/huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.