Maatregelen Corona virus

Het SchoolvoorbeeldGeen categorie

Haaksbergen, 15 maart 2020

Betreft: Maatregelen Coronavirus

Geachte ouders/ verzorgers,

Actuele ontwikkelingen in Nederland, zijn voor het Bestuur van Stichting Keender, waar de basisschool van uw kind deel van uitmaakt, aanleiding om een aantal extra maatregelen te treffen. Het College van Bestuur heeft vandaag het besluit genomen, mede naar aanleiding van de richtlijnen van het kabinet, om de onderstaande maatregelen te treffen. Deze maatregelen gaan per direct in en gelden in ieder geval tot en met 6 april.

• Alle scholen van Stichting Keender zijn met ingang van maandag 16 maart gesloten voor regulier onderwijs.
• Voor de komende drie weken zorgen wij voor kinderopvang voor kinderen met ouders van vitale beroepen zoals zorgpersoneel/ politie/ brandweer en beroepen die op de onderstaande overheidslijst staan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Deze opvang zal plaatsvinden op de school waar uw kind/ kinderen tot op heden regulier onderwijs heeft/ hebben gevolgd. Medewerkers van de school die geen gezondheidsklachten hebben, worden verzocht om in gezamenlijkheid hiervoor te zorgen. De directeur zal zorgen voor een inventarisatie van kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Tevens zal de directeur zorgen voor de coördinatie van deze kinderopvang.
• Er is een overkoepelend Keendercrisisteam opgericht om noodzakelijke vervolgmaatregelen te onderzoeken en actie te ondernemen daar waar nodig. U kunt de vragen en opmerkingen die u heeft, richten tot de directeur van de basisschool. Indien nodig neemt de directeur contact op met het crisisteam.
De maatregelen die genomen worden om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, hebben veel impact op het onderwijs. Daarom wordt aan de directeur, leerkrachten en collega’s met een ondersteunende functie gevraagd om na te denken over wat zij eventueel kunnen doen om de primaire taak, het geven van onderwijs, binnen de mogelijkheden die zij hebben, zo goed mogelijk te vervullen.
Een situatie als deze hebben we nog nooit meegemaakt. We proberen de consequenties van het besluit om scholen te sluiten zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
De directeur zal u informeren over praktische zaken omtrent deze situatie.
Wij vragen u dan ook vriendelijk om de website van de school en de mail in de gaten te houden voor eventuele updates.
We hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Debby Verhoeve
Voorzitter College