Met de meeste kinderen gaat het goed, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Problemen  met kinderen kunnen op school gesignaleerd worden, maar ook de ouders kunnen op school aangeven dat ze thuis problemen  hebben met het kind. Dat kan variëren van  onzekerheid over een bepaalde situatie of aanpak tot machteloosheid bij ongewenst gedrag. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met leren, maar weten ze vaak ook niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. Vaak is het de leerkracht die de eerste signalen opvangt.

De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op problemen die zich kunnen voordoen binnen de school. De dienstverlening is gericht op het vergroten van het welbevinden van de individuele leerling. Een schoolmaatschappelijk werker moet goed en makkelijk bereikbaar zijn. Daarom zijn ze regelmatig op basisschool Honesch te vinden.

De hulp vindt plaats in samenwerking met de leerkracht en de Intern Begeleider. Het schoolgericht maatschappelijk werk kan, als het nodig is, doorverwijzen naar instanties, die gespecialiseerd zijn in een bepaald probleem.

Met vriendelijke groet,

Josje Burger, maatschappelijk werker

Noaberpoort
Blankenburgerstraat 28 | 7481 EB | Haaksbergen
T (053) 57 34 686 | E j.burger@noaberpoort.nl I www.noaberpoort.nl