Algemeen
Nieuws
Groepen

Communie & Vormsel


Eerste Heilige communie 2018

Op de zondagen 15 en 22 april 2018 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie plaats in de Franciscusparochie. Aan deze vieringen gaat het project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint eind oktober met een ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.

Aanmelden vóór 30 oktober
Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina van de Eerste heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen. Pastor Margot


Communie

Elk jaar krijgen de kinderen van groep 4, voor zover zij katholiek zijn, een uitnodiging om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. In de voorbereiding werkt bs. Honesch samen met andere scholen. De eerste communicanten en hun ouders worden nauw betrokken bij de viering, bijvoorbeeld bij het samenstellen van de woord- en gebedsdienst en bij het versieren van de kerk. Voor de ouders zijn er, voorafgaande aan de viering, enkele bijeenkomsten. Groep 4  gaat op bezoek bij een plaatselijke bakker met aansluitend een gezamenlijke broodmaaltijd op school. Er vindt ook een rondleiding plaats in de kerk.

Vormsel

Het Vormsel is een belangrijk moment in de geloofsopvoeding binnen de Katholieke Kerk. Het is het moment waarop kinderen aangeven dat het katholieke geloof een belangrijke plaats in hun leven inneemt. Kinderen uit de groep 8 kunnen hier jaarlijks aan deelnemen. De laatste jaren vonden de vieringen plaats in november of januari. Basisschool Honesch werkt in de voorbereiding op Het Vormsel samen met andere scholen. Ook kunnen ouders en kinderen rekenen op steun en begeleiding vanuit de parochie waarbij BS. Honesch hoort.

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail

facebook YouTube