Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Communie & Vormsel

 


Eerste Heilige communie 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie plaats in onze Franciscusparochie. Om 9.30 uur èn om 11.30 uur in de Bonifatiuskerk. Rond deze vieringen doen we project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’. Dit is een nieuw project. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl. De voorbereiding is intensief, maar ook zeer afwisselend en inspirerend voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen.

De startavond voor ouders uit de hele parochie vindt plaats op dinsdag 6 november 2018 om 20.00 uur in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat te Haaksbergen. Op deze avond gaat het project daadwerkelijk van start en worden taken verdeeld. Kinderen kunnen alleen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Op grond van de aanmeldingen wordt de indeling gemaakt voor de data en plek van de EHC vieringen

Vorming stuurgroep een noodzaak. De leiding van het project is zoals elk jaar in handen van een stuurgroep ‘Voorbereiding Eerste heilige Communie’. Wij zoeken voor deze stuurgroep zes ouders. Samen met ons zullen zij: de voortgang van het project begeleiden en evalueren. En ouders, kinderen, pastores en leerkrachten op afgesproken momenten bij elkaar roepen (ouderavonden, kindermiddagen, kerkbezichtiging, maaltijd, vieringen en evaluatie). Het is niet de bedoeling dat we als stuurgroep alles zelf gaan doen, maar dat we de taken verdelen over alle ouders. Het is vooral een kwestie van delegeren. Omwille van een soepele voorbereiding willen wij graag vóór 12 oktober weten, wie de stuurgroep gaan vormen. Voor het doorgaan van het project is de vorming van een stuurgroep absoluut noodzakelijk.

Aanmelden vóór 12 oktober 2018
Wij verzoeken u uw kind aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina van de Eerste Heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl .

We hopen er ook dit jaar weer een plezierige en leerzame voorbereiding van te maken!
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens! Namens het pastoraal team, pastoor Paul Daggenvoorde en pastoraal werker Margot Dijkman

Voor vragen kunt u, het liefst per mail, contact opnemen met Mirjam Leferink m.leferink@franciscusparochie.nl , telefoonnummer 06 26 71 24 44
Wilt u de gegevens op de volgende pagina voor 12 oktober 2018 mailen naar EHC@franciscusparochie.nl of doorgeven via het aanmeldingsformulier op de website.


Communie

Elk jaar krijgen de kinderen van groep 4, voor zover zij katholiek zijn, een uitnodiging om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. De eerste communicanten en hun ouders worden nauw betrokken bij de viering, bijvoorbeeld bij het samenstellen van de woord- en gebedsdienst en bij het versieren van de kerk. Voor de ouders zijn er, voorafgaande aan de viering, enkele bijeenkomsten. 

Vormsel

Het Vormsel is een belangrijk moment in de geloofsopvoeding binnen de Katholieke Kerk. Het is het moment waarop kinderen aangeven dat het katholieke geloof een belangrijke plaats in hun leven inneemt. Kinderen uit de groep 8 kunnen hier jaarlijks aan deelnemen. De laatste jaren vonden de vieringen plaats in november of januari. Basisschool Honesch werkt in de voorbereiding op Het Vormsel samen met andere scholen. Ook kunnen ouders en kinderen rekenen op steun en begeleiding vanuit de parochie waarbij BS. Honesch hoort.

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail

facebook YouTube