Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Gym

De gymnastieklessen op basisschool Honesch vinden plaats in de gymzaal van de Pius X aan de Jordaansingel. Op maandagmiddag voor de groepen 4/5/6  en 7/8.

Op de donderdagmorgen voor de groepen 3 t/m 8. Omdat de afstand tussen de Honesch en de Pius X voor de jongere kinderen te groot is, worden de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 met de bus naar de gymzaal  gebracht. De kosten van dit vervoer  zijn voor rekening van de gemeente Haaksbergen.
De leerlingen van de  groepen 7 en 8 gaan per fiets naar de gymzaal. In de regel gaat naast de leerkracht ook 1 ouder mee voor begeleiding  van de kinderen.

Schoolzwemmen is sinds vorig schooljaar gestopt. Dit als gevolg van een bezuiniging bij gemeente Haaksbergen.