Algemeen
Nieuws
Groepen

MAAND ARCHIEF

Sociaal gedrag, elke dag!

Op basisschool Honesch werken we in groep 1 t/m 8 vanuit de methode “Sociaal gedrag, elke dag”, die de dagelijkse onderwijspraktijk gebruikt om sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en te oefenen. Het gaat om het kunnen oefenen en toepassen van sociale vaardigheden in de praktijk. Elke dag, want alleen door veel oefening maken de kinderen zich vaardigheden eigen.

Op basis van praktijkervaringen in de begeleiding van kinderen, is gekozen voor vaardigheden op het gebied van:
• samenspelen
• samenwerken
• omgaan met emoties
• probleem oplossen

In Sociaal gedrag, elke dag! oefenen kinderen verschillende vaardigheden in een bepaalde volgorde. Er wordt in kleine stappen toegewerkt naar het einddoel, om de leerlingen zo succeservaringen te laten opdoen. Per periode staat een vaardigheid centraal, waarbij de onder-, midden- en bovenbouw elk een eigen programma volgen.

Als er vermoeden van pesten is in de school, doorloopt de school de procedure zoals beschreven in het protocol. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de leerkracht en de ouders. Scholen zijn verplicht om een pestprotocol te hebben.  Vijf partijen aanpak

CONTACT

Basisschool Honesch
Hasseltweg 10
7481 VB Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 15 48
Verstuur mail